Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng
4.22 star(s) from 9 votes

Một bệnh viện thuộc Bộ Y tế với hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện C ngày càng khẳng định được vai trò và vị trí của mình trong lĩnh vực khám chữa bệnh, tạo ra một thương hiệu riêng của mình trong khu vực duyên hải miền Trung -Tây Nguyên. Trong những năm qua, ngoài việc đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng cho cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khu vực miền Trung -Tây Nguyên.

Contact Information

  • 122 Hải Phòng
    Quận Hải Châu
    TP. ĐÀ NẴNG
  • Điện thoại: (051).3821731
  • vCard

Bản đồ

View All

Danh sách góp ý

1 của 1 people found the following review helpful

 BV C đà nẵng, 31-08-2011 05:08PM

Bởi: kêu cứu

Tôi thấy nếu không có năng lực thì Ban giám đóc BV C đa nẵng nên từ chức hết đi.
Điều hành BV kiểu này thì chỉ có giết dân
Thuốc hết...
Máy móc hư hỏng....
Chuyên môn đa số là dốt....
Nạn bè phái...cực kì phát triển


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories