Bệnh Viện đa Khoa Dak Nông

0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 82 Bà Triệu Thị Trấn Gia Nghĩa
    Thị xã Gia Nghĩa
    ĐẮK NÔNG
  • Điện thoại: 050.3544788
  • vCard

Bản đồ

View All

Danh sách góp ý

Ky qua vay?, 03-12-2011 09:33AM

Bởi: meomagadong

BV da khoa daknong ma o dia chi 82 Ba trieu thi xa gia nghia a?Hinh nhu day la phong mach cua ong giam doc benh vien và dong su chu?Kỳ qua!Khong hieu noi????


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories