Bệnh viện Đa khoa Thanh Thủy

Bệnh viện Đa khoa Thanh Thủy
5 star(s) from 1 votes

Bệnh viện đa khoa Thanh Thủy ngày nay tiền thân là Bệnh viện khu vực La Phù thuộc TTYT Tam Thanh, từ năm 1999 khi tái lập huyện Thanh Thủy được mang tên TTYT Thanh Thủy, đến năm 2006 TTYT Thanh Thủy được chia tách thành 2 đơn vị là TTYT Thanh Thủy và Bệnh viện đa khoa Thanh Thủy(hiện nay)

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories