Bệnh viện Đại Học Y Dược

3.09 star(s) from 32 votes

Contact Information

View All

Danh sách góp ý

 Bắt số ăn tiền bệnh nhân?, 08-11-2013 10:42AM

Bởi: lam châu

Ông bà ta ngày xưa có câu "lương y như từ mẫu" nhưng mà câu nói ấy dường như ngày hôm nay khong còn nữa, đặc biệt là khi bước chân đứng chờ để bắt từng con số vô tri, nhưng chúng sẽ có ý thức nếu được gọi đến. 100 ngàn cho lượt số nhỏ-mau lẹ, nếu không thì phải đến số 1000...trở lên. Việc đó có khác nào việc chờ hoài nhưng không được khám bênh? Chúng ta có thể làm tiền ở bất cứ nơi đâu nhưng Bệnh Viện thì xin đừng, từng bệnh nhân đang phải đối chọi với mỗi cơn bạo bệnh, từng phút giây quý đến nhường nào.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories