Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới

Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
2.67 star(s) from 3 votes

Là một Bệnh viện đa khoa hạng II do Bộ Y tế trực tiếp quản lý. Trong những năm qua Bệnh viện đã phát huy trí tuệ tập thể, vai trò cá nhân lãnh đạo. Bệnh viện đã từng bước phát triển chuyên môn, từng bước triển khai các kỷ thuật mới với nhiều hình thức để không ngừng nâng caochất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trong Tỉnh và khu vực lân cận. Thực hiện tốt 12 điều y đức và 10 điều dược đức, thực hiện văn hóa nơi công sở. Thực hiện tốt quản lý kinh tế bệnh viện, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị y tế.

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories