Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình

Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình
4 star(s) from 2 votes

ệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình tiền thân là Bệnh xá Quảng Trạch được thành lập từ năm 1960, là bệnh viện đa khoa khu vực hạng III, có qui mô 200 giường bệnh, thực hiện chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Bình và một số vùng lân cận.

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories