Bệnh viện Pháp Việt

3.68 star(s) from 19 votes

Bệnh Viện FV cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân toàn diện với chất lượng quốc tế để không ngừng nuôi dưỡng niềm tin của bạn.

Contact Information

  • 6 Nguyễn Lương Bằng
    Quận 7
    TP. HCM
  • Điện thoại: (08) 54113333
  • Fax: (08) 54113334
  • vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories