Bệnh viện Tâm Thần Phú Thọ

Bệnh viện Tâm Thần Phú Thọ
3 star(s) from 3 votes

Sau 32 năm hoạt động và trưởng thành. Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ không ngừng phát triển va lớn mạnh.

Contact Information

  • 68 - Cao Bang - P.Âu Cơ
    Thị xã Phú Thọ
    PHÚ THỌ
  • Điện thoại: 0210.3820048
  • Fax: 0210.3820048
  • Gửi tin nhắn vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories