BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN ( BÌNH DƯƠNG)Điện thoại: 0650 858142