Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk lắk

0 star(s) from 0 votes

   Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh được thành lập năm 1982 theo quyết định số 122/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Từ ngày thành lập đến nay, bệnh viện YHCT tỉnh luôn là một địa chỉ tin cậy của người bệnh.

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories