cao học khối ngành kinh tế 2013

0 star(s) from 0 votes

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-ĐHLN-ĐTSĐH

       Hà Nội, ngày 10 tháng 11năm 2012

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SĐH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO:

- Kinh tế Nông nghiệp

 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  NHẬN HỒ SƠ, THI TUYỂN VÀ HỌC
      Hạn nộp hồ sơ:  đến hết ngày  15/02/2013

      Thời gian thi tuyển:  dự kiến vào các ngày 23,24,25/4/2013

Nơi bán túi mẫu hồ sơ dự thi:

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Số 169 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa điểm tổ chức thi tuyển: Tại Hà Nội

8. THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ TẠI: 

PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO

Địa chỉ:N Số 169 Đường Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

liên hệ:01627901810_0978368603

Contact Information

  • thanh xuân
    Quận Cầu Giấy
    HÀ NỘI
  • Điện thoại: 01627901810
  • vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories