Trường Học


Results

Học TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON trường CĐSP Hà Nội

Số 6 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
HÀ NỘI

 Xét tuyển  trung cấp sư phạm Mầm non / Học trung cấp sư phạm Mầm non buổi tối nhanh nhất TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

HỆ tRUnG Cấp trường Cao đẳnG SƯ PHạm HẢi Dương tUYỂn sINh năM 2012

ha noi
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2011 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Cao đẳng khách sạn Và du lịch tuyển sinh( xét HỌc bạ)HB

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Điểm sàn xét tuyển VÀo cao Đẳng CHính Quy 3,5 năm( Dưới 10 điê

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

THi Đại Học CĐ Được 10 điểm Xét Nv2, 3 Vào CĐ Chính quy _ly

ha noi
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Trung Cấp Mầm non 2012( cô Hòa)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG TRUNG CẤP TỔNG HỢP HÀ NỘI
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP MẦM NON NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Xét Điểm sàn( 10 điểm) vào Học CAo Đẳng Chính quy 2012 HH

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

THi Đại Học CĐ Được 10 điểm Xét Nv2, 3 Vào CĐ Chính quy

ha noi
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Hệ trung Cấp chính quy xét tuyển Học BẠ( không thi)HB

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

xét Tuyển vÀo tRung cẤp nẤu Ăn cHính qUy (Xét học bạ cẤp 2,3)

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2012  A. Hệ Cao đẳng chính quy.  1. Các

Xét tuyển điểm sàn Đh - CĐ vào hệ cao đẳng chính quy năm 2012

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

Xét tUyển vào hệ trung cấp kế tOán học ngay - có lớp học tối

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

Xét tuyển vaO cao đẲng thời gian đào tạo 3,5 năm (tốt nghiệp THCS, THP

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPTHÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ

Xét HọC bẠ vÀO cAO đẲNG cHÍNH quy NGành kế toán 3,5 năm ( CÔNG LẬP )

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Tuyển Cao Đẳng Chính Quy 2012(nv2,3)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét Học BẠ cấp 2,3 vào trung cấp Nấu ăn( không thi tuyển)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Xét học bạ cấp 2,3 vào trung cấp chính quy

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Không Đủ Điểm Sàn nộp hồ sơ xét tuyển vào cao đẳng 3,5 năm

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

xÉt tUyển học Bạ vÀo cao đẳNg cHính qUy thời gian Đào tẠO 3,5 năm

ha noi
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

XÉT TUyển Học bạ Cấp 2, 3 Vào Học TRung Cấp nấu Ăn

ha noi
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH 2012( TRƯỜNG CÔNG LẬP - HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH C


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories