Trường Học


Results

Xét TUyển Đợt 2,3 vÀo cao đẳng Chính quy 2012( Xét Điểm sàn CĐ,ĐH)

ha noi
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Thông báo học trung cấp chính quy ( Học NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)

ha noi
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TCTH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc

trUNg cẤp sƯ phẠM tuyỂN sINh dỰa vÀO điỂm thi Tốt NghiỆp THPT nĂm 2012

ha noi
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2011 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Dưới Điểm sàn Được Xét TUyển Vào Cao Đẳng Chính Quy 2012

ha noi
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH I. NGÀNH ĐÀO TẠO: - Kế Toán- Xây dựng- Tài ch

Cao Đẳng Chính Quy 2012 xét tuyển

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

trung cấp sư phạm mẫu giáo hà nội 2012

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG TRUNG CẤP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

trung cấp sư phạm mầm non

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG1/ Ngành đào tạo

Liên thông đại học ngành quản trị kinh doanh

hà nội
HÀ NỘI

liên thông trái ngành

Xét tuyển học bạ vao Cao đẳng chính Quy học 3,5năm các ngành xây dựng,

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

thông báo:xét tuyỂN HỌC Bạ vào cAO ĐẲNG chính QUY 2012

phú diễn,từ liêm hà nội
HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2012.(Tr

trung cấp mẫu giáo

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG TRUNG CẤP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

trung cấp mầm non

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG1/ Ngành đào tạo

trung cấp tiểu học

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

xét Tuyển vÀo cao Đẳng cHính qUy năm 2012 (Ngành xÂy dựng, kẾ tOán, tà

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

Xét Điểm Sàn CĐ, ĐH theo Quy Định CỦa Bộ GD vào cao đẳng chính quy

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Không Đủ Điểm Sàn Xét TUyển Vào Hệ CAo Đẳng Chính Quy 3,5 năm

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét tuyển không thi tuyỂn VÀ Trung CẤp, CAo đẳng nấu ăn

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Xét HọC BẠ CẤp 2,3 VÀo Trung Cấp NẤu Ăn 2012

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Xét Đủ điểm Sàn vào cao Đẳng CHính Quy(3 Năm)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Hệ CAo đẳng Chính quy 3,5 năm xét dưới điểm sàn

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories