Trường Học


Results

Cao Đẳng KỸ thuật và Khách sạn Du lịch tuyển sinh

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Xét học bạ Câp 2,3 vào trung Cấp Chính Quy( học tối)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Cao Đẳng kinh tế công nghiệp Tuyển Sinh hệ 3,5 năm

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Tuyển Học Bạ Cấp 2, 3 Vào Trung Cấp Chính Quy [email protected] Cô Hương

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

xÉt tuyỂn đợt 2,3 vÀo cAo đẳNg cHính quY năM 2012 ngành xây dựng....

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

Được quan tâm

XÉT học bẠ dưới điểm sàn,nv2,3 vào cAO Đẳng ChÍNH QUY 2012(HỆ 3 NĂM,3,

PHÚ DIỄN.TỪ LIÊM HÀ NỘI
HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPI.HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY: 1. Các chuyên ngành đào tạo:- Xây

dưới dđểm sÀN Các Khối xét thẳng vào cao đẳng chính quy(hệ công lập- 3

PHÚ DIỄN.TỪ LIÊM HÀ NỘI
HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Lên thong đẠI HỌC chính quy 2012(trÁI NGÀNH,BẰNG NGHỀ

PHÚ DIỄN.TỪ LIÊM HÀ NỘI
HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012

(LIÊN THÔNGTỪ

học bẠ CẤP 2,CẤP 3 XÉT VÀO TRung cẤP SƯ Phạm MẦN non,thể chất ,tiểu họ

PHÚ DIỄN.TỪ LIÊM HÀ NỘI
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG


THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012

Xét tuyển học Bạ cấp 3 Vào Cao đẳng CHÍNH QUY(2012)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Hệ Cao đẳng 3,5 năm Xét dưới Điểm sàn, Học ba(H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Hệ Cao đẳng Chính quy 3 năm Xét NV2,3( H)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

TRung Cấp Kế Toán,CNTT học buổi tối( hệ Chính Quy)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

trung cấp sư phạm mẫu giáo 2012

phòng 204- ba la, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

Xét HọC BẠ Cấp 2,3 vào trung Cấp CNTT, Kế toán( học ngay)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

ngành sư phạm mầm non

phòng 204- ba la, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG1/ Ngành đào tạo

XÉt họC BẠ cấp 2,3 vào Trung cấp NẤu Ăn( học tại Hà Nội)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Xét tuyển Nv2,3 Vào CAo đẳng Chính quy( công lập hệ 3 năm)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét Tuyển vào cao Đẳng Chính quy( Điểm sàn, dưới điểm sàn)

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Tuyển Sinh trunG cấp Chính Quy( Học Tối)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories