Trường Học


Results

Xét Nv2,3 Vào CAo đẳng Chính quy( công lập)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Điểm Sàn CĐ, ĐH vào hệ cao đẳng chính quy 3 năm

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

he trung cap chinh quy xet tuyen hoc ba cap 2,3

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

HọC Trung cấp Nấu ắn tại Hà Nội

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Cao Đẳng Sư PHạm hải Dương THông Báo TUyển Sinh Trung Cấp Mầm nOn

trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TốT Nghiệp THPT vào HỌc CAo đẳng Chính quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Điểm Sàn CĐ, ĐH vào cao đẳng CHính QUy( khối A,D)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 
 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH C

Trung Cấp Chính Quy Tuyển Sinh( trường công lập)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆPHệ chính quy – khoá 2012 – 2014( Trường công lập)1.      Các ngành đào tạo

Dưới điểm sàn Xét Tuyển Vào CAo đẳng chính quy( học 3,5 năm)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

XéT tuyỂn Trung cẤp chÍnh quy chuyên ngàNh kế Toán, CNTT, du Lịch @dH

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

THÔNG BÁO: Tuyển Sinh Cao đẳng Chính Quy 2012

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

liên thông đại học bằng chính quy 2012 ( bằng nghề, trung bình )

hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCTHÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2012 (HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH)(bằng nghề thi ngay   D

Liên thông Trái Ngành tại ĐH KDCN Hà Nội

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆTHÔNG BÁO TUYỂN SINHLIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐH CHÍNH QUY  2012( có liên thông

xét hỌc bạ vÀo Cao Đẳng cHính quy thời gian đÀo tạo 3,5 năm (kế toÁn,

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

tuyển sinh trung cấp mẫu giáo 2012

p204, trường trung cấp nghề công đoàn hà nội, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘIMã trường: 01311/ Ngành đào tạo

tuyển sinh trung cấp tiểu học hà nội

p204, trường trung cấp nghề công đoàn hà nội, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

liên thông trung cấp lên đại học ngành kế toán

p204, trường trung cấp nghề công đoàn hà nội, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIThông báo tuyển sinh Trung cấp liên thông Đại học năm 2012 như sau:1/ Ngành đào tạo

Học Bạ cấp 2,3 Xét Tuyển VÀo Trung Cấp Mầm Non, SP tiểu học

trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Xét HọC Bạ Cấp 2 VÀo trung cấp Chính quy( Kế Toán, Xây Dựng)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆPHệ chính quy – khoá 2012 – 2014( Trường công lập)1.      Các ngành đào tạo

Hệ cao đẳng 3,5 năm( chính quy) tuyển sinh 2012

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories