Trường Học


Results

TuyỂn sInh đỢt 2,3 vÀo Cao Đẳng hỆ cHính qUy năm 2012 ngành xÂy dỰng,

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

Tuyển Sinh lớp trung cấp Nấu Ăn TẠi HÀ Nội

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH( Trường công lập)A. Hệ Cao đẳng chính quy. 
C

Tốt nghiệp cấp 2,3 vao ftrung cấp mầm non, tiểu học

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - S

Tuyển Sinh Trung Cấp Mầm non, SP tiêu học Tại Hà Nội

trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Học xong lớp 9 vào trung cấp mầm non

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - S

Xét Học bạ cấp 2 vào trung cấp mầm non

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Xét HọC BẠ VÀo Trung cấp CHính QUy( Kế Toán- Học tối)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆPHệ chính quy – khoá 2012 – 2014( Trường công lập)1.      Các ngành đào tạo

Xét TUyển Đợt 2,3 vÀo cao đẳng Chính quy 2012( Xét Điểm sàn C

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

tUyển sInh hệ cAo đẳng, trUng cẤp ngÀnh Nấu Ăn CQ nĂm 2012 (KO thI)

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
YÊN BÁI

       TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2012  A. Hệ Cao đẳng chính quy

XéT Tuyển Không thi Tuyển Vào Hệ CAo Đẳng Chính quy 3,5 năm

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Tuyển sinh cao Đẳng Chính Quy 2012( xét tuyển)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

DƯới điểm Sàn Xét TUyển VÀo Học cao Đẳng Chính Quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Học cấp 2 vào trung cấp mầm non 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - S

Xét tuyển vào trung cấp mầm non, tiểu học

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Học Trung Cấp mầm non, Tiểu Học

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Học bạ Cấp 2 Xét tuyển VÀo Trung Cấp Chính Quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Xét học bạ cấp 2,3 vào học Trung cấp chuyên nghiệp (Kế toán, CNTT)

Cao đẳng công nghiệp In - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
HÀ NỘI

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
I - CÁC KHOA (CHUYÊN NGÀNH) TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO: 1. KẾ TOÁN
5. TIN HỌC
10. SƯ PHẠM MẦM NON

Hệ Trung cấp Sư PHẠm gIÁo dục Thể chất, Tiểu Học (xét tuyển- tháng 8 đ

Cao đẳng công nghiệp In - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
HÒA BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - S

Xét Học BẠ VÀo CAo Đẳng CHính Quy hệ 3,5 năm( Học bạ Cấp 3)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Học bạ vào trung cấp CHÍNH QUY(kế toán)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories