Trường Học


Results

trung cấp mầm non chính quy (xét cấp 2 hoặc cấp 3)

p204, trường trung cấp nghề công đoàn hà nội, phú la, hà đông, hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘIMã trường: 0131Trường Trung cấp mẫu giáo nhà trẻ Hà Nội thông báo tuyển

Xét tuYển hỌc bạ cẤp 2,3 vÀo cAo đẳNg cHính qUy thỜi gIan họC 3,5 năm

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

Xét TUyển Không thi TuyỂn VÀo Cao Đẳng Chính quy Hệ 3 Năm

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét tUyển Đợt 2, đợt 3 vÀo hỌc cAo Đẳng cHính qUy ChuyÊn ngÀnh Kế tOán

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

Học bạ THCS,THPT Xét tuyển VÀo Trung Cấp Chính Quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

TrƯờng TH tài Chính kẾ tOán hÀ nỘi tuyỂn sinh năm 2012 (Hình tHức xÉt

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

Xét TuYển Vào cao ĐẲng Chính quy hệ 3,5( đợt 2,3)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Liên thông Bằng Nghề lên Đại học ngành Điện Công Nghiệp năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lên

Liên thông Cao Đẳng Nghề lên Đại học ngành Công Nghệ Tự Động năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học ngành Công Nghệ Tự Động năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

Liên thông từ trung cấp lên Đại học Điện Lực nghành kế toán

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

Liên thông bằng Nghề lên Đại học ngành Kế Toán năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

Thi đại học Khối A, A1, D Dưới điểm sàn xét tuyển vào cao đẳng

trường CB quản lý văn hóa thể thao du lich
HÀ NỘI

xét dưới điểm sàn 9.5 điểm

Xét tuyển Vào cAo Đẳng cHính qUy năm 2012 (Xét tuyỂn Đợt 2,3)

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

Xét tuyển Vào cAo Đẳng cHính qUy năm 2012 (Xét tuyỂn Đợt 2,3)

Tuyển Sinh Trung cấp Chính quy( Học Tháng 8)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

LiêN thông Hệ Nghề Lên ĐH Chính Quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG ĐH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆTHÔNG BÁO TUYỂN SINHLIÊN THÔNG TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐH CHÍNH QUY  2012( có liên thông

Xét tuyển Đợt 2,3 Vào hỆ cAo Đẳng cHính qUy 3.5 năm (Xét học bẠ cấp 2,

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPTHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. NGÀNH ĐÀO TẠO:- Kế Toán- Xây dựng- Tài chính ngân

Được quan tâm

Xét Tuyển ĐỢt 2,3 vào CAo Đẳng Chính Quy Hệ 3 Năm( công lập)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

XÉT TUyển Học Bạ Cấp 2,3 Vào TRung Cấp Mầm Non ( C. yên)

hà nội
HÀ NỘI

học hết cấp 2,3 xét học trung cấp mầm non

Xét tuyỂn vÀo tRung cẤp kẾ toán, tin học Chính qUy (Xét họC bạ 2,3)

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

Xét tuyỂn vÀo tRung cẤp kẾ toán, tin học Chính qUy(Ko thi - Xét họC bạ cẤp 2,3)


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories