Trường Học


Results

TRường CAo Đẳng Công nghệ kinh Tế Công Nghiệp Tuyển Sinh 2012

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦ

Liên thông Cao Đẳng lên Đại học ngành Điện Công Nghiệp năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

liên thông ngành công nghệ tự động lên đại học chính quy năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lê

liên thông bằng nghề công nghệ thông tin lên đại học chính quy 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰCĐỢT II NĂM 2012
--------------------------1. Hệ Trung cấp lên

Xét học bạ học Trung cấp Sư pHẠm mầm NOn, tiểu HỌC

Hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư ph

TUYỂN SINH TRUNG CẤP MẦM NON 2012 (xét học bạ 2,3)

Hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư ph

Hệ trung cấp sư phạm Mầm non – Tiểu học năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư ph

trung cấp sư phạm tiểu học, sư phạm mầm non 2012

Hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNGTHÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 20121. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư ph

Hệ Trung CẤP Sư pHẠm mẦm Non, tIỂU học năm 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

tuyển sinh Trung cấp sư phạm mầm non,Tiểu Học 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Học Sư Phạm mầm non, tiểu học ( Xét học bạ )

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Trung cấp SƯ PHẠm MẦm NOn xét tuyển học bạ cấp 2.3

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Nộp Hồ Sơ Xét TUyển NV2,3 Vào CAo đẲng CHính QUy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Tuyển Sinh ngành Kế toán, CNTT hỆ Trung cẤp chính qUy (Xét học bạ cẤp

Phòng 100, Khu nhà 2 tầng (Đối diện bể bơi), số 289 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

Học bạ Cấp 3 Xét tuyển VÀo Trung Cấp Kế TOÁn( học tối)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

TuyỂn Sinh Đợt 2,3 vÀo CAo Đẳng Chính Quy 2012-2013

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét Tuyển( NV2,Nv3) Không thi TuYển VÀo Cao đẲng CHính quy

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét tuyển bằng THCS, THPT vào Cao Đẳng cHính qUy thời gian học 3.5 năm

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

Xét tuyển bằng THCS, THPT vào Cao Đẳng cHính qUy thời gian học 3.5 năm

Xét TUyển Đợt 2,3 vào Cao Đẳng Chính quy( Dưới Điểm Sàn)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Hệ Trung CẤp Chính quy 2012 Xét Tuyển HỌc BẠ( Cấp 2,3)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories