Trường Học


Results

Hệ Cao Đẳng Chính quy( 3 năm) Xét Tuyển Đợt 2,3( Các Nghành)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Dưới điểm sàn xét tuyển vào Cao đẳng chính quy tại Hà Nội (hệ 3,5n)

Cao đẳng công nghiệp In - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
HÀ TĨNH

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPTHÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

Tuyển sinh Đợt 2,3 vào Cao ĐẲng chính Quy năm 2012 LH:0984034479

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

Tuyển sinh Đợt 2,3 vào Cao ĐẲng chính Quy năm 2012 LH:0984034479 - 0983028941

Hệ CAo Đẳng CHính Quy( 3,5 năm) Xét Tuyển Đợt 2,3

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét TUyển Đợt 2,3 vào Cao Đẳng Chính quy Hệ 3 Năm( Kế toán, X

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét TUyển Đợt 2,3 vào Cao Đẳng Chính quy Hệ 3,5 Năm( Khối A,B,

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

Xét Tuyển Đợt 2, 3 vào Cao Đẳng Chính QUy 2012 ( 3 năm)

Hà nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét tuyển trung cấp sư phạm mầm non 2012

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Xét tuyển học bạ vào Trung cấp sư phạm mầm non, tiểu học năm ...

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

xét tuyển trung cấp mầm non - HÀ NỘI

Hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG  HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

XÉt tuyỂn hỌc bẠ THCS, THPT vÀo TRung cẤp cHính Quy (Hệ công lẬp )

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

Xét NV2,Nv3 Vào Cao Đẳng Chính quy( Học 3 Năm)H

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

Xét tUyển HỌc bạ vÀo Cao đẲng cHính qUy hệ 3.5 năm (Học bẠ Cấp 2,3)

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPTHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. NGÀNH ĐÀO TẠO:- Kế Toán- Xây dựng- Tài chính ngân

Cao đẳng chính quy tuyển sinh hệ CĐ 3,5 năm cho học sinh dưới điểm sàn

Cao đẳng công nghiệp In - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

Học bạ Cấp 2 Xét tuyển VÀo Trung Cấp Chính Quy( Sở GD)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Xét Tuyển kHÔng thi TUyển VÀo Cao ĐẲng Chính quy( Cấp Bằng Chính quy)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

xÉt tUyển Đợt 2,3 vÀo Cao Đẳng cHính Quy hỆ 3 năm (Trường Công Lập - K

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP – H

học TRÁi nGÀnh liên thông Đại học kinh doanh CN hÀ Nội 2012 (cô HÀ)

Cao đẳng công nghiệp In - Phú Diễn - Từ Liêm - Hà Nội
HẢI DƯƠNG

tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2012

Đợt I Xét Tuyển Nv2 vào cao Đẳng Chính Quy( hệ 3 năm)

Phòng 202 nhà b trường Cao Đẳng In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY N ĂM 2012(TRƯỜNG CÔNG LẬP –

xét Tuyển Đợt 2,3 Vào Cao ĐẲng Kế toÁn, Xây dỰng, Điện ...Chính Quy nă

Phòng 202, Nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
HÀ NỘI

 BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP        THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP,CAO ĐẲNG CH


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories