Trường Học


Results

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TRUNG CẤP KẾ TOÁN,VĂN THƯ LƯU TRỮ,TIN HỌC HỆ 1 NĂM Ở

SỐ 6- PHẠM NGỌC THACH - KIM LIÊN - ĐỐNG ĐA- HÀ NỘI
HÀ NỘI

 TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ ĐÔNG ĐÔ THÔNG BÁO TUYỂN SINHTRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

tuyển sinh trung cấp mầm non, tin học, kế toán học thứ 7,cn

thường tín - hà nội
HÀ NỘI

tuyển sinh trung cấp mầm non, tin, kế toán học thứ 7,cn

Liên thông cao đẳng lên đại học Điện Lực 2012 ( học tối trong tuần)

số 19, ngõ 90, Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2012( HỌC NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH - LẤY BẰNG CHÍNH QUY

dưới điểm sàn(Các khối)đƯỢC xét thẳng vÀO CAO ĐẲNG CHÍNH QIU(CÔNG LẬP

Phú Diễn,Từ Liêm,Hà Nội
HÀ NỘI

BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆPTHÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP,CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2012.(Tr

liÊN THÔNG Đại học CHiính QUY Nhận Bằng nghề,trÁI NGÀNH NĂM 2012(ĐỢT C

Phú Diễn,Từ Liêm,Hà Nội
HÀ NỘI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2012(LIÊN THÔNGTỪ TRUNG

thÔNG báo:học HẾT Cấp 2 được xét vÀO HỌC SƯ Phạm mần non-hà nội

Phú Diễn,Từ Liêm,Hà Nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012

Học TRUNG CẤP KẾ TOÁN, HCVP buổi tối hoặc t7cn 1 NĂM CÓ BẰNG

Số 6 phạm ngọc thạch
HÀ NỘI

TRƯỜNG TRUNG CẤP TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY HỌC 1 NĂM
Điện thoại: 0985 306 686 (Cô Hoa)
Được phép của Bộ GD-ĐT, Tr

Xét tuyỂn dưới điểm Sàn vÀo CĐ chính quy 3,5 năm

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA B

Xét tuyển học bạ vào trUng cấp chinh quy 2012

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH – TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ CHÍNH QUYKHÓA 2012 –

xét Tuyển vào tRung cấp SP Mầm non, tiểu Học

Phòng 202 Tầng 2 nhà B, Trường Cao Đẳng Công Nghiệp In, Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội
Việt Nam

 THÔNG BÁO TUYỂN SINHHỆ TRUNG CẤP MẦM NON NĂM 2012 1.    CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO-         Sư phạm Mầm Non

TH tài Chính Kế Toán HÀ Nội tuyển Sinh 2012

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Xét Điểm Sàn, học Bạ vào trung cấp Mầm non,Sp tiểu học

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP MẦM NON NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư phạm Mầm non, tiểu họ

Dưới Diểm Sàn Học cao đẳng 3,5 năm( Chính Quy)H

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP THÔNG BÁO TUYỂN SINH(TRƯỜNG CÔNG LẬP – HỌC PHÍ THEO QUY ĐỊNH CỦA

tuyển sinh trung cấp mầm non - học thứ 7 và chủ nhật

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
đường ba la ,hà đông, hà nội
HÀ NỘI

 TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẪU GIÁO NHÀ TRẺ HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

tuyển sinh ngành mầm non

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
đường ba la ,hà đông, hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG1/ Ngành đào tạo

tuyển sinh ngành tiểu học

phòng 204- trường trung cấp nghề công đoàn hà nội
đường ba la ,hà đông, hà nội
HÀ NỘI

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI1/ Ngành đào tạo

Xét tUyển NV2,3 vÀo Cao Đẳng sƯ phạm Mầm nOn, tIểu học

Trường CĐ công Nghiệp In - Phú Diễn - từ liêm - Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Xét tuYển học bạ cẤp 2,3 vÀo SP Mầm non, Tiểu hỌc

Trường CĐ công Nghiệp In - Phú Diễn - từ liêm - Hà Nội
Việt Nam

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2012
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Học bạ cấp 2,3 xét Tuyển vào Trung Cấp Chuyên NghiệpH

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘITRƯỜNG TH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN HÀ NỘITHÔNG BÁO TUYỂN SINHI. Hệ Trung cấp chính quy  1. Ng

Trường trung Cấp Tổng Hợp hà Nội Tuyển Sinh Sp Mầm non

Phòng 202 nhà B trường cao đẳng công nghiệp In- Phú Diễn- Từ Liêm- Hà Nội
HÀ NỘI

 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH
HỆ TRUNG CẤP MẦM NON NĂM 2012 
1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
  - Sư phạm Mầm non, tiểu họ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories