Đại học Trường Học

Results

Liên thông đại hoc bach khoa 2014 (Thi tháng tư)

169 Nguyễn Ngọc Vũ - Trung hòa - cầu giấy - Hà Nội
Hà nội
HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
THÔNG BÁO
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG NĂM 2014


1. Ngành đào tạo
• Công nghệ chế tạo máy

học tại chức luật đại hoc luật Hà Nội

215 trung kính - yên hòa
Trung kính - Yên hòa - cầu giấy - Hà Nội
HÀ NỘI

học tại chức đaị học luật Hà Nội 2013

Liên Thông Kế Toán, CNTT, Xây Dựng Từ Trung Cấp Lên Đại Học

169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học hệ chính quy các ngành KẾ TOÁN, CNTT, XÂY DỰNG

Liên thông Đại học năm 2013 ngành xây dựng

169 Nguyễn Ngọc Vũ
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

Dạy học thiết kế WEBSITE PHP & MySQL - Quận Cầu Giấy

Ngõ 252 Hoàng Quốc Việt
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

anh em như chân với tay

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Bố yêu tất cả gd, mà bố đi thì gd mình hãy yêu nhau hơn nhé

Liên thông trái ngành

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAMTHÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM  2013 

Liên thông đại học tháng 8 năm 2013

169 Nguyễn Ngọc Vũ , Cầu Giấy
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH CÔNG NGHỆTHÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 20131,NG

Mẹ yêu nhất trên đời

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Mẹ đừng buồn nhé mẹ

Liên thông

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Liên thông

Mẹ là quê hương

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Mẹ là chùm khế ngọt

Liên thôngc

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Liên thông Đại học

Bố là tất cả

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

con yêu bố nhất trên đời

Đời là bể khổ

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Sinh ra là khổ ải

T3

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

s

Tháng 3

169
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Liên thông

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Liên thông Đại học

Em không còn yêu anh nữa đâu

169, Nguyễn Ngọc Vũ , Cầu Giấy, Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Vì anh gian dối

Em không thể yêu anh

Hà Nội
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Vì anh rối em

kế toán, quản

169,
Quận Cầu Giấy HÀ NỘI

Liên thông Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories