Câu lạc bộ Yoga

1 star(s) from 1 votes

CLBlà một tổ chức xã hội tập hợp những cá nhân yêu thích Yoga trên các mặt thể chất và tâm trí, tự nguyện tham gia, đóng góp vào các hoạt động vì mục tiêu, lý tưởng nhân văn của Yoga, của Trung tâm và Hiệp hội.

Contact Information

  • Nhà văn hoá thanh niên,Phạm Ngọc Thạch, Q.1
    Quận 1
    TP. HCM
  • Điện thoại: 08.829 33 246
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories