Chè Xoài , Kem Caramen - 2 Nguyễn Trường Tộ

Chè Xoài , Kem Caramen - 2 Nguyễn Trường Tộ
1 star(s) from 1 votes

Contact Information

  • 2 Nguyễn Trường Tộ
    Quận Ba Đình
    HÀ NỘI
  • Điện thoại: (84-4) 39 273 003
  • vCard

Bản đồ

View All

Danh sách góp ý

 Phan anh cach cu su, 21-10-2012 09:14AM

Bởi: Ngok Anh

T ghet wan mjncj nay lam. Vj wan nax doj su vs khach chang ra gj ca. K pjt taj sao laj the ? Chak taj gjua chu wan va nv k dc tot cho lam.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories