Chi cục Vệ sinh – ATTP Bình Dương

0 star(s) from 0 votes

            Chi cục ATVSTP được thành lập theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Và chính thức đi vào hoạt động từ 01/6/2009.

 Với nhiệm vụ giúp cho Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.

            Chi cục là cơ quan thường trực cho Ban chỉ đạo ATVSTP của tỉnh trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực ATVSTP.

Contact Information

  • 209 đường Yersin. P Phú Cường
    Thị xã Thủ Dầu Một
    BÌNH DƯƠNG
  • Điện thoại: 06503843029
  • Fax: 06503831004
  • Gửi tin nhắn vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories