Chuyên quảng cáo truyền hình, Quay video quảng cáo, Quay phim phóng sự

0 star(s) from 0 votes

Dịch vụ quảng cáo truyền hình

TVC ( Television Comercial ) là thể loại phim ngắn quảng cáo trên truyền hình. Để thực hiện một phim quảng cáo đòi hỏi phải có một hiểu biết nhất định về quay phim, mỹ thuật, thiết kế, truyền thông.

Truyền hình thường được gọi là ông vua của các phương tiện quảng cáo truyền thông, do đa số mọi người dành nhiều thời gian trong ngày xem ti vi hơn là thời gian dành cho các phương tiện truyền thông khác.

Quảng cáo TVC kết hợp giữa việc sử dụng hình ảnh, màu sắc, âm thanh và chuyển động… và việc kết hợp các yếu tố đó tạo ra hiệu quả. Truyền hình đã chứng minh được sức mạnh đáng khâm phục trong việc liên tục tạo ra ảnh hưởng đối với hành vi của con người. Song quảng cáo trên truyền hình cũng là ông vua của chi phí quảng cáo.

Contact Information

  • 2/5 Phan Thúc Duyện, P4
    Quận Tân Bình
    TP. HCM
  • Điện thoại: (08)22.375.640
  • vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories