Công Ty TNHH Dược An Khang 312

Công Ty TNHH Dược An Khang 312
2 star(s) from 10 votes

Contact Information

  • Số 312 Lê Hoàn
    TP Thanh Hóa
    THANH HÓA
  • vCard

Bản đồ

View All

Danh sách góp ý

 ý kiến khách hàng, 01-04-2014 09:28AM

Bởi: mai

tôi xin ý kiến với nhà thuốc về thái độ bán hàng của 2 nhân viên của cửa hàng rất láo với khách hàng, khách hỏi đổi thì quát lên, đề nghị công ty chấn chỉnh lại 2 nhân viên bán hàng để giữ uy tín cho công ty, tôi không nghĩ công ty lại tuyển 02 con người như vậy để bán hàng làm xấu hình nảh của công ty bạn


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories