CTY CP VẬN TẢI BIỂN & HỢP TÁC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (INLACO SAIGON) - CN HP

0 star(s) from 0 votes

LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM - CÁC TỔ CHỨC & DỊCH VỤ CUNG ỨNG

Contact Information

  • 3 LÊ THÁNH TÔNG
    TÒA NHÀ THÀNH ĐẠT TẦNG 5
    Quận Ngô Quyền
    TP. HẢI PHÒNG
  • Điện thoại: (031)3827869
  • vCard

Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories