Khách Sạn Chancery Sài Gòn

Khách Sạn Chancery Sài Gòn
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 196 Nguyễn Thị Minh Khai
    Quận 3
    TP. HCM
  • Điện thoại: (84-8) 930 4088
  • Fax: (84-8) 930 3988
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories