Khách Sạn Đambri

Khách Sạn Đambri
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 46 - 48 Lê Thị Pha
    Thị xã Bảo Lộc
    LÂM ĐỒNG
  • Điện thoại: (84-63) 864 294
  • Fax: (84-63) 751 546
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories