Khách Sạn Hải Hoa

Khách Sạn Hải Hoa
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 4 Đông Hồ
    Thị xã Hà Tiên
    KIÊN GIANG
  • Điện thoại: (84-77) 385 2120
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories