Khách Sạn Phúc Đại Lợi - Hải Phòng

Khách Sạn Phúc Đại Lợi - Hải Phòng
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 295 Tô Hiệu
    Quận Lê Chân
    TP. HẢI PHÒNG
  • Điện thoại: (84-31) 3 712 072/ 3 712
  • Fax: (84-31) 3 701 059
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories