Khách Sạn Sao Xanh - Sơn La

Khách Sạn Sao Xanh - Sơn La
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 87 Đường 3/2
    Thị xã Sơn La
    SƠN LA
  • Điện thoại: (84-22) 851 663
  • Fax: (84-22) 851 664
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories