Khách Sạn Thu Hằng - Hải Phòng

Khách Sạn Thu Hằng - Hải Phòng
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 97 Mê Linh
    Quận Lê Chân
    TP. HẢI PHÒNG
  • Điện thoại: (84-31) 3 630 460
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories