Khách Sạn Thương Mại - Hải Phòng

Khách Sạn Thương Mại - Hải Phòng
0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • 62 Điện Biên Phủ
    Quận Hồng Bàng
    TP. HẢI PHÒNG
  • Điện thoại: (84-31) 3 842 790 / 3 842
  • Fax: (84-31) 3 842 560
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories