Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương Danh sách góp ý

Return to Listing

Danh sách góp ý

Ghi chú: Đăng Nhập để thêm ý kiến và bình luận

Average Customer Review
2 của 5 from 8 reviews.

Góp ý


hỏi dáp, 04-04-2013 09:45AM

Bởi: bui văn hạnh

tôi đã điều trị tại viên huyết học truyền máu trung ương 3nawm liên tuc, trước đây mỗi lần nhập viện chùng tôi phải chuyển bảo hiểm 1 lần từ tuyến xã lên rất khó khăn. sau đó để giảm bớt khó khăn cho bệnh nhân thường xuyên phải nhập viên, viên đã tạo điều kiên nhập bảo hiểm một lần cả năm cho bệnh nhân đây là chính sách ưu đãi của viên các bệnh nhân hết sức phấn khởi và cảm ơn viện. nhưng niềm vui chưa được bao lâu một số bệnh viên tuyến tỉnh lại gây khó khăn cho chúng tôi khi xin chuyển viện mà có chuyển thì ghi trong giấy chuyển viên là chuyển 1 lần vì vậy đén kì nhập viện lần sau chúng tôi lại phải xin lại từ đầu mà lại khó khăn không muốn cho chuyển trong khi thể trạng chúng tôi hết sức mệt mỏi. nay tôi muôn xin hỏi có cách nào giúp đỡ tạo điều kiện cho chúng tôi những người suốt đời phải nằm viện không.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories