Trường THPT Toàn Thắng Danh sách góp ý

Return to Listing

Danh sách góp ý

Ghi chú: Đăng Nhập để thêm ý kiến và bình luận

Average Customer Review
0 của 5 from 2 reviews.

Góp ý


Nhớ về khóa 1985-1988 (12 a Quang phục ơi), 28-05-2013 10:52AM

Bởi: Phạm Hoàng Bốn

TT HỌ VÀ TÊN "ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG" "ĐIỆN THOẠI
NHÀ RIÊNG" "ĐỊA CHỈ
NHÀ RIÊNG" TT HỌ VÀ TÊN "ĐIỆN THOẠI
DI ĐỘNG" "ĐIỆN THOẠI
NHÀ RIÊNG" "ĐỊA CHỈ
NHÀ RIÊNG"
1 Vĩnh 0904 335 954 Khôi vĩ thượng, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 15 Phạm Thị Tình 0164 575 4820 031. 583 508 Lật Khê, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
2 Phạm Văn Bốn "
12 Trần Phú, Lương Khánh Thiện,Ngô Quyền, HP
" 16 Nguyễn Thị Mẽ 0162 735 1674 0313. 946 144 Chính Lý, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
3 Phạm Văn Thao 0169 852 6410 313.946093 Lật Dương, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 17 Lê Thị Thuận 0936 904 755 Khu 2, TT Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng
4 Mai Trọng Thơ 0168 768 9892 Trà Đông, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 18 Lưu Thị Nhàn 0979 291 679 "Hồ Nam, Lê Chân,
Hải Phòng"
5 Phạm Văn Cường 0166 778 9137 Trà Đông, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 19 Đặng Thị Thoan 0120 594 8263 Khôi vĩ hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
6 Nguyễn Văn Mải 0916 146 321 Hoàng Đông, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 20 Lưu Thị Liễu 0934 211 566 Lật Khê, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
7 Lưu Trọng Thuân Lật Dương, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 21 Đặng Thị Hòa 0164 377 3463 Khôi vĩ hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
8 Đỗ Văn Trình 0122 320 3125 Khôi vĩ thượng, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 22 Nguyễn Thị Hường Đông Quy, Toàn Thắng Tiên Lãng, Hải Phòng
9 Phạm Văn Lưu 0906 080 711 Khôi vĩ hạ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 23 Đặng Thị Thu Đông Quy, Toàn Thắng Tiên Lãng, Hải Phòng
10 Đặng Thu Hà 0946 032 986 An Tràng, Trường Sơn, An Lão, Hải Phòng 24 Nguyễn Văn Bẩy 0122 922 0599 Chính Lý, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
11 Úy 0904 329 237 Phạm Hữu Điều, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng 25 Đặng Hiếu 0989 092 420 Lật Khê, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
12 Hoàng Minh Thuấn 0904 204 114 "Trại Chuối, Hồng Bàng,
Hải Phòng" 26 Phạm Văn Thay 0904 549 229 54A4/161 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Hải Phòng
13 Đặng Tố Uyên 0904 388 447 0313.583 516 Khôi vĩ thượng, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng 27 Nguyễn Văn Tới 0167 223 1258 Bình Huệ, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng
14 Phạm Văn Khương 0128 226 7278 Nêu, Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories