BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115 Danh sách góp ý

Return to Listing

Danh sách góp ý

Ghi chú: Đăng Nhập để thêm ý kiến và bình luận

Average Customer Review
0.53846153846154 của 5 from 13 reviews.

Góp ý


Hiến Thận, 12-11-2014 01:30PM

Bởi: Ngyễn Phan Hòa

Tôi 41 tuổi, sống tại TP.HCM muốn hiến thận xin bệnh viện vui lòng thông báo cho bệnh nhân cần ghép thận để trao đổi.
Vui lòng liên hệ: 0938653380 hoặc E-mail: [email protected]
Thân chào


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories