Nhà hàng Phố Biển

0 star(s) from 0 votes

Phố Biển - Một thoáng khung cảnh, một chút hương vị của biển

Contact Information

  • 14 Tràng Thi , Quận Hoàn Kiếm
    Quận Hoàn Kiếm
    HÀ NỘI
  • Điện thoại: 04. 9285757
  • Fax: 0904362224
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories