Nha khoa Thế Kỷ

1 star(s) from 2 votes

Nha Khoa Thế Kỷ thành lập từ năm 1999, đươc xem như một trong những cơ sở Nha Khoa tư nhân đầu tiên trong Thành Phố và cả nước. Phòng Khám quy tụ những Bác Sĩ có tay nghề cao, đã được đào tạo bồi dưỡng tại nước ngoài, tận tâm với công việc, và đặc biệt là quan tâm đến những phương pháp tiệt trùng cao cấp, chất lượng đảm bảo. Ngoài ra phòng khám đã mang đến cho ngành Nha Khoa tư nhân những ý tưởng mới về dịch vụ khách hàng và hạ tầng cơ sở theo quy trình hoạt động của các phòng Nha tại các nước phát triển.

Contact Information


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories