Quản lý phòng khám, phong mạch

0 star(s) from 0 votes

Thân gửi Quý Bác sĩ,

Việc triển khai thành công, đưa vào vận hành thực tế hiệu quả một Hệ thống Phần mềm Quản lý cần rất nhiều yếu tố về kỹ thuật, nhân sự, hệ thống thiết bị, … kết hợp chặt chẽ và liên tục với nhau.

a.     Tổng quát :

-         Phòng mạch Việt Pro 2011 – Hoạt động dựa trên hệ thống mạng nội bộ. (Tất nhiên, vẫn có thể hoạt động trên 1 máy đơn). Tất cả dữ liệu của phòng khám sẽ được đưa về lưu trữ tại 1 máy chủ duy nhất.

   Hệ thống hoàn chỉnh tối thiểu bao gồm

1.     Máy tiếp nhận.

2.     Máy bác sĩ. (Có thể mở rộng nhiều máy)

b.     Tiếp nhận bệnh :

-     Kiểm tra, nhập thông tin bệnh nhân.

-      Đăng ký khám.

-         Tính tiền. (Nếu có)

c.      Khám bệnh :

-         Khám bệnh.

-         Cho toa thuốc.

-         Thực hiện CĐHA. (Nếu có)

-         Tính tiền. (Nếu có)

d.     Nhà thuốc :

-         Tự động lấy toa thuốc BS vừa cho.

-         Quản lý Doanh số.

-         Quản lý Xuất/Nhập thuốc.

Mọi chi tiết quan tâm, xin quý bác sĩ đừng ngần ngại hãy gọi điện thọai ngay cho chúng tôi : NVKD: Lê Trường Sa – ĐT: 01674711968

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories