Trung Tâm Ngoại Ngữ New Way Cẩm Phả, Quảng Ninh

Trung Tâm Ngoại Ngữ New Way Cẩm Phả, Quảng Ninh
5 star(s) from 10 votes

Sứ mệnh của chúng tôi tại Trung tâm Ngoại Ngữ New Way là cải thiện môi trường học tập và giúp học viên đạt kết quả học tập cao nhất trong tương lai.

      Vì vậy trung tâm chúng tôi sẽ thiết kế những khóa học, thời gian biểu, hệ thống phòng học đầy đủ để phục vụ tất cả các đối tượng học viên tốt hơn nữa. 

Contact Information

  • Thị xã Cẩm Phả
    QUẢNG NINH
  • Điện thoại: 0982.250.432 (Ms. Trang)
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories