Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei

0 star(s) from 0 votes

Contact Information

  • thôn Đăk Dung, thị trấn Đăkglei
    Huyện Đắk Glei
    KON TUM
  • Điện thoại: 060.3833232
  • Fax: 060.3834232
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories