Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng - Số 17

Trường Cao Đẳng Nghề Bách Nghệ Hải Phòng - Số 17
1 star(s) from 1 votes

Contact Information

  • Số 17 Cầu Rào
    Quận Dương Kinh
    TP. HẢI PHÒNG
  • Điện thoại: 0313.880135 – 0313.667989
  • vCard

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories