Trường đại học Gia Định

Trường đại học Gia Định
4 star(s) from 3 votes

Contact Information

  • 137E, Nguyễn Chí Thanh
    Quận 5
    TP. HCM
  • Điện thoại: (84-8)39571574 - 39571575
  • vCard
View All

Danh sách góp ý

 giang vien xai bang thac si gia, 10-02-2012 11:57PM

Bởi: Bach Thien Do

Truong DH Gia Dinh qui mo nhu vay, sao de bi giam gia tri cua truong khi thue giang vien xai bang thac si gia vao giang day?. Giang vien khong dam bao chat luong cho chinh minh thi lam sao dam bao duoc chat luong cho sinh vien?
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ
1 Lê Trường Sơn Ths T khoa 0903.750.569 Nghe Nói
2 Trịnh Phan Thảo Anh Ths CH 0904.456.760 Anh văn chuyên ngành
CNTT
3 Hồ Thị Hồng Ths CH 0913.190.472 Anh văn chuyên nghành
Quản Trị
4 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Ths TG 0909.741.267 Ngữ Pháp 1 (xai bang gia)
5 Đặng Hùng Phi Ths CH 0908.605.553 Đọc 1
6 Đào Thị Bạch Tuyết TS CH 0902.400.249 Anh văn chuyên nghành Tài Chính.
Mong truong muon day manh hon ve chat luong dao tao hay kiem tra lai bang thac si cua khoa Ngoai ngu nay.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories